46/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.

Částka: 016 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. února 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 15. února 2017 Nabývá účinnosti: 1. března 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
46

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. února 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb.,
o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.        Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb., se mění takto:

        1.  V tabulce přílohy č. 3 se nad řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Desomorfin“, vkládá nový řádek, ve kterém je ve sloupci s názvem „Mezinárodní nechráněný název (INN) v českém jazyce“ uvedeno slovo „Acryloylfentanyl“ a ve sloupci s názvem „Chemický název podle IUPAC“ je uvedeno slovo „N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamid“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU