42/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání

Částka: 015 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 20. února 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 7. března 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
42

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. ledna 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb.,
o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání        Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., k provedení § 27 odst. 8 zákona o elektronických komunikacích, ve znění zákona č. 468/2011 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání, se mění takto:

        1.  V § 1 se text „6 %“ nahrazuje textem „30 %“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU