29/2017 Sb.Vyhláška o báňsko-technické evidenci

Částka: 010 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. února 2017 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 25. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 1. března 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
29

VYHLÁŠKA
ze dne 25. ledna 2017
o báňsko-technické evidenci


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 29a odst. 8 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 89/2016 Sb.:


§ 1

Rozsah a způsob vedení
báňsko-technické evidence

        Báňsko-technická evidence je vedena v elektronické podobě v rozsahu údajů poskytovaných podle § 2.


§ 2

Rozsah údajů poskytovaných
do báňsko-technické evidence

        (1)  Poskytovatel údajů poskytuje do báňsko-technické evidence údaje o

a)   své osobě, které umožňují její identifikaci podle správního řádu, a číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo adresu elektronické pošty,

b)   průměrném evidenčním počtu zaměstnanců poskytovatele údajů a zaměstnanců subdodavatelů zajišťujících

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah a způsob vedení báňsko-technické evidence
§ 2 - Rozsah údajů poskytovaných do báňsko-technické evidence
§ 3 - Účinnost
Zavřít
MENU