14/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 005 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. ledna 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. listopadu 2016 Nabývá účinnosti: 1. září 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU