10/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb.

Částka: 003 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. ledna 2017 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 4. ledna 2017 Nabývá účinnosti: 4. února 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
10

VYHLÁŠKA
ze dne 4. ledna 2017,
kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb.


        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 6, § 7b odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Příloha č. 13 - Vzor osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla
Příloha č. 16 - Rozměry a tvary znaků registrační značky na tabulce s registrační značkou
Příloha č. 25 - Rozměry a tvary modrého pruhu s vyznačením znaku Evropské unie a rozlišovací značky České republiky
Příloha č. 26 - Rozměry a provedení tabulek s registrační značkou
Příloha č. 27 - Technická specifikace ochranného prvku registrační značky, umístění ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou a vyobrazení ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou
Zavřít
MENU