1/2017 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.

Částka: 001 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 9. ledna 2017 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: Nabývá účinnosti: 9. ledna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
SDĚLENÍ
Ministerstva vnitra


o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


        V části třetí hlavě V § 76 odst. 3 ve větě druhé mají místo slov „je li mu známa“ správně být slova „je-li mu známa“.

MENU