63/2017 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2017 - 2020

Částka: 033 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 24. října 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 13. července 2017 Nabývá účinnosti: 13. července 2017
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
63

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. července 2017 byl v Záhřebu podepsán Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2017 - 2020.

        Program vstoupil v platnost na základě svého článku 18 dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2020. Dnem vstupu tohoto Programu v platnost pozbyl platnosti Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015, podepsaný v Praze dne 4. července 20131).

        České znění Programu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

_______________________________
. . .

Zavřít
MENU