62/2017 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech

Částka: 032 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 12. října 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 12. února 2016 Nabývá účinnosti: 14. září 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
62

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. února 2016 byla v Mexiku podepsána Dohoda mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech.

        S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 dne 14. září 2017.

        České znění Dohody se vyhlašuje současně.
DOHODA
MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A BELIZE O VÝMĚNĚ INFORMACÍ V DAŇOVÝCH ZÁLEŽITOSTECH

Příloha PDF (643 kB)

MENU