29/2017 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 4 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz

Částka: 017 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 25. května 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 2. února 2017 Nabývá účinnosti: 1. března 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
29

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 20. ledna 2017 a 2. února 2017 byl sjednán Dodatek č. 4 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz1).

        Dodatek č. 4 vstoupil v platnost dne 1. března 2017.

        Anglické znění belgické nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dodatek č. 4, se vyhlašují současně.

_______________________________
1)
Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, sjednané výměnou nót ze dne 24. září 2012 a 8. listopadu 2012, bylo vyhlášeno pod č. 99/2012 Sb.m.s.
. . .

Zavřít
MENU