14/2017 Sb.m.s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesního hospodářství

Částka: 007 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 8. března 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 15. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
14

SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí        Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. listopadu 2012 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesního hospodářství.

        Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 7 odst. 1 dnem podpisu.

        České znění Dohody se vyhlašuje současně.
DOHODA
mezi
Ministerstvem zemědělství České republiky
a
Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesního hospodářství

Příloha PDF (539 kB)

MENU