460/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Částka: 185 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 28. února 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU