450/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 182 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. prosince 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 11. ledna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU