442/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.

Částka: 180 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. prosince 2016 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 19. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 73/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 19. května 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
442

VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2016,
kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti
související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem
a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 5 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 481/2008 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU