440/2016 Sb.Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

Částka: 179 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2016 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 20. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 463/2017 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
440

VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2016
o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot
pro účely poskytování cestovních náhrad        Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

        Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a)   jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,

b)   osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.


Stravné

§ 2

        Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
§ 2 - Stravné
§ 3  
§ 4 - Průměrná cena pohonných hmot
§ 5  
§ 6  
Zavřít
MENU