439/2016 Sb.Vyhláška o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her

Částka: 179 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 2016 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 19. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 433/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
439

VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2016
o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her


        Ministerstvo financí stanoví podle § 133 odst. 1 písm. c) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách:


§ 1

Minimální náležitosti odborného posouzení

        (1)  Odborné posouzení je výstupním dokumentem odborného posuzování a osvědčování, kterým se prokazuje splnění jednotlivých parametrů stanovených zákonem o hazardních hrách pro hazardní hru, nebo zařízení, jehož prostřednictvím má být hazardní hra provozována.

        (2)  Titulní strana odborného posouzení obsahuje

a)   označení dokumentu „Odborné posouzení“,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Minimální náležitosti odborného posouzení
§ 2 - Minimální náležitosti osvědčení o provozuschopnosti
§ 3 - Poskytování výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her
§ 4 - Účinnost
Zavřít
MENU