427/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 175 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. prosince 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
427

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. prosince 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku
pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 a § 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:

Čl. I

        Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb. a nařízení vlády č. 346/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 se číslo „10 300“ nahrazuje číslem „11 000“.

        2.  V § 2 odstavec  2 zní:

        „(2)  Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání činí

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU