425/2016 Sb.Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

Částka: 173 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. prosince 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

425

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2016

o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

Vláda nařizuje podle § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb.:

§ 1

Seznam informací zveřejňovaných jako otevřená data je stanoven v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, s výjimkou bodu 2 přílohy k tomuto nařízení, který nabývá účinnosti dnem 1. července 2018.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr vnitra:

Chovanec v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 425/2016 Sb.

Seznam informací zveřejňovaných jako otevřená data

Příloha PDF (312 kB)
MENU