415/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Částka: 169 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. prosince 2016 Autor předpisu: Český úřad zeměměřický a katastrální
Přijato: 12. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
415

VYHLÁŠKA
ze dne 12. prosince 2016,
kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí


        Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 69 odst. 1 písm. a) až h) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb. a zákona č. 192/2016 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, se mění takto:

        1.  V § 1 písm. d) se za slovo „obce“ vkládají slova „a Ministerstvo vnitra“.

        2.  V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo „sestavuje“ vkládají slova „v řádcích uspořádaných za sebou oddělených čárkou nebo ve sloupci“.

        3.  V § 6 odst. 2 písm. a) se za slova „a číslo orientační“ vkládají slova „včetně dodatku9)“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU