404/2016 Sb.Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

Částka: 164 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. prosince 2016 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 6. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
404

VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2016
o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)


        Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví náležitosti a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích (dále jen „výkazy“), včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů.


§ 2

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Pravidla a termíny pro sestavování a předkládání výkazů
§ 3 - Členění, náležitosti a rozsah výkazů
§ 4 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání
Příloha č. 2 - ERÚ-E1: Měsíční výkaz držitele licence na výrobu elektřiny o bilanci elektřiny a tepla a palivech
Příloha č. 3 - ERÚ-E2: Měsíční výkaz provozovatele RDS a LDS s exportem/importem
Příloha č. 4 - ERÚ-E3a: Měsíční výkaz provozovatele přenosové soustavy
Příloha č. 5 - ERÚ-E4: Roční výkaz provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy
Příloha č. 6 - ERÚ-P1: Výkaz držitele licence na výrobu plynu
Příloha č. 7 - ERÚ-P2: Měsíční výkaz držitele licence na přepravu plynu (souhrnné množství přepravovaného plynu)
Příloha č. 8 - ERÚ-P3: Výkaz držitele licence na přepravu plynu (bilance soustavy)
Příloha č. 9 - ERÚ-P4: Výkaz držitele licence na distribuci plynu (vstupy do soustavy)
Příloha č. 10 - ERÚ-P5: Výkaz držitele licence na distribuci plynu (množství distribuovaného plynu)
Příloha č. 11 - ERÚ-P6: Výkaz držitele licence na distribuci plynu (výstupy do soustavy)
Příloha č. 12 - ERÚ-P7: Roční výkaz držitele licence na přepravu plynu a na distribuci plynu (technické údaje o soustavě)
Příloha č. 13 - ERÚ-P8: Měsíční výkaz držitele licence na uskladňování plynu
Příloha č. 14 - ERÚ-P9: Roční výkaz držitele licence na uskladňování plynu
Příloha č. 15 - ERÚ-T1: Čtvrtletní výkaz držitele licence na výrobu tepelné energie o bilanci tepla a palivech v měsíčním členění
Příloha č. 16 - ERÚ-O1: Výkazy držitele licence na činnost operátora trhu o vybraných podporovaných zdrojích energie
Příloha č. 17 - ERÚ-O2: Výkazy držitele licence na činnosti operátora trhu za oblast plynárenství
Zavřít
MENU