400/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb.

Částka: 163 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. prosince 2016 Autor předpisu: Národní bezpečnostní úřad
Přijato: 6. prosince 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
400

VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2016,
kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb.        Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 135 písm. c), h) a j) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění zákona č. 255/2011 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V § 6 odstavce  1 a 2 znějí:

        „(1)  Fyzická osoba k žádosti fyzické osoby nebo k žádosti o doklad přiloží

a)   rodný nebo křestní list, popřípadě další obdobné doklady a

b)   potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů, v případě jiného druhu příjmu daňové přiznání nebo jiný doklad potvrzující tento příjem, za posledních 5 let.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU