384/2016 Sb.Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru

Částka: 155 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. listopadu 2016 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 23. listopadu 2016 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
384

VYHLÁŠKA
ze dne 23. listopadu 2016
o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru


        Česká národní banka stanoví podle § 160 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, k provedení § 60 odst. 6, § 63 odst. 3 a § 69 odst. 5 tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje

a)   rozsah odborných znalostí a dovedností podle skupin odbornosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru a další požadavky na formu odborné zkoušky k jejich ověření,

b)   minimální rozsah požadavků na věcné, kvalifikační, organizační a personální předpoklady žadatele o udělení akreditace a

c)   minimální standard odborné zkoušky, pravidla pro poskytování souboru vypracovaných zkouškových otázek akreditovaným osobám, nakládání s nimi a jejich aktualizaci a způsob jednání a složení komise, požadavky na zkouškový řád a na průběh, formu, rozsah a způsob hodnocení odborné zkoušky.


§ 2

Rozsah odborných znalostí
(K § 60 odst. 6 zákona)

        (1)  Rozsah odborných znalostí pracovníka osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr a osoby oprávněné zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, která je fyzickou osobou, musí odpovídat věcné náplni činnosti těchto osob při poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru tak, aby byl zabezpečen jejich kvalifikovaný výkon.

        (2)  Podrobnější rozsah odborných znalostí podle § 60 odst. 4 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, (dále jen „zákon“) je uveden v příloze k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Rozsah odborných znalostí (K § 60 odst. 6 zákona)
§ 3 - Rozsah odborných dovedností (K § 60 odst. 6 zákona)
§ 4 - Věcné předpoklady (K § 63 odst. 3 zákona)
§ 5 - Organizační předpoklady (K § 63 odst. 3 zákona)
§ 6 - Kvalifikační a personální předpoklady (K § 63 odst. 3 a § 69 odst. 5 zákona)
§ 7 - Zkouškový řád (K § 60 odst. 6 a § 69 odst. 5 zákona)
§ 8 - Minimální standard odborné zkoušky (K § 69 odst. 5 zákona)
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Pravidla aktualizace zkouškových otázek, jejich poskytování akreditovaným osobám a nakládání s nimi (K § 69 odst. 5 zákona)
§ 14 - Účinnost
Příloha - Rozsah odborných znalostí
Zavřít
MENU