383/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Částka: 154 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. listopadu 2016 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 25. listopadu 2016 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 480/2020 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
383

VYHLÁŠKA
ze dne 25. listopadu 2016,
kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací
zpoplatněných časovým poplatkem        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 k provedení § 20 odst. 1 a § 21e odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 268/2015 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, se mění takto:

        1.  V § 3 odst. 1 písmeno i) zní:

„i)   holografický stříbrný prvek s opakujícím se nápisem a logem SFDI a číslicí 2017 a prvek vytištěný kombinací dvou zrakově proměnlivých barev.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU