381/2016 Sb.Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru

Částka: 153 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. listopadu 2016 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: 16. listopadu 2016 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
381

VYHLÁŠKA
ze dne 16. listopadu 2016
o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů
podle zákona o spotřebitelském úvěru        Česká národní banka stanoví podle § 160 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru k provedení § 11 odst. 5, § 12 odst. 3, § 13 odst. 3, § 14 odst. 3, § 19 odst. 4, § 20 odst. 3, § 22 odst. 3, § 30 odst. 4, § 32 odst. 6, § 33 odst. 4, § 40 odst. 4, § 42 odst. 5, § 43 odst. 4, § 59 odst. 5, § 64 odst. 4, § 65 odst. 4, § 66 odst. 2 a § 68 odst. 4 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška upravuje podle zákona o spotřebitelském úvěru

a)   podrobnosti náležitostí žádostí o udělení

1.   oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru,

2.   oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele,

3.   akreditace k pořádání odborné zkoušky, změnu udělené akreditace a prodloužení této akreditace,

b)   podrobnosti náležitostí oznámení

1.   pro účely zápisu vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru do registru,

2.   o prodloužení činnosti vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru,

3.   o ukončení činnosti vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru,

c)   náležitosti oznámení

1.   o ukončení činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru a samostatného zprostředkovatele,

2.   změny údajů o akreditované osobě,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru
§ 4 - Samostatný zprostředkovatel
§ 5 - Vázaný zástupce a zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru
§ 6 - Způsob zaplacení správního poplatku
§ 7 - Oznámení změny údajů zapsaných v registru a jiných údajů souvisejících s provozovanou činností
§ 8 - Oznámení o ukončení činnosti
§ 9 - Akreditace k pořádání odborné zkoušky
§ 10 - Výkaz činnosti
§ 11 - Formáty a další technické náležitosti žádosti a oznámení
§ 12 - Společná ustanovení
§ 13 - Účinnost
Zavřít
MENU