373/2016 Sb.Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

Částka: 149 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 16. listopadu 2016 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 3. listopadu 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
373

VYHLÁŠKA
ze dne 3. listopadu 2016
o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému


        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 147/2016 Sb., k provedení § 70 odst. 6 a § 78 zákona o zdravotních službách:


§ 1

        (1)  Osobní a další údaje se předávají do Národního zdravotnického informačního systému (dále jen „informační systém“) v elektronické podobě přímým zápisem nebo na technickém nosiči dat.

        (2)  Přímý zápis je prováděn se zabezpečeným protokolem přenosu dat prostřednictvím vzdáleného přístupu na určenou elektronickou adresu uvedenou na internetových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (dále jen „statistický ústav“)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Přechodné ustanovení
§ 6  
Příloha - Okruh poskytovatelů a dalších osob předávajících údaje a další údaje do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby registrů a periodicita a lhůty pro jejich předávání
Zavřít
MENU