366/2016 Sb.Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017

Částka: 146 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. listopadu 2016 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 3. listopadu 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 401/2017 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2018
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
366

VYHLÁŠKA
ze dne 3. listopadu 2016
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017


        Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

        Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2017 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.


§ 2

        Pro základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 nevyúčtované do 31. prosince 2016 se použije vyhláška č. 309/2015 Sb.


§ 3

        Vyhláška č. 309/2015 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016, se zrušuje.


§ 4

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:
Ing. Babiš v. r.Příloha k vyhlášce č. 366/2016 Sb.

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2017
Příloha PDF (410 kB)


MENU