346/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb.

Částka: 136 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 26. října 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. září 2016 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
346

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb.,
o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání,
ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb.        Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odstavec  1 zní:

        „(1)  Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 2 zákona o vojácích z povolání činí


Vojenská hodnost Služební tarif v Kč měsíčně
Vojín 10 300
Svobodník 21 110
Desátník 22 300
Četař 23 620
Rotný 27 550
Rotmistr 29 510
Nadrotmistr 31 490
Praporčík 33 670
Nadpraporčík 36 060
Štábní praporčík 46 990
Poručík 31 690
Nadporučík 36 060
Kapitán 41 530
Major 46 990
Podplukovník 52 450
Plukovník 63 380
Brigádní generál 74 310
Generálmajor 85 230
Generálporučík 96 160
Armádní generál 106 980“.

        2.  V § 2 odstavec  2 zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU