345/2016 Sb.Nařízení vlády o lodní výstroji

Částka: 135 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 26. října 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 5. října 2016 Nabývá účinnosti: 10. listopadu 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
345

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. října 2016
o lodní výstroji


        Vláda nařizuje podle § 4, § 5 odst. 1 a 2, § 6 odst. 2 a 3, § 7, § 8 odst. 2 a 4, § 11, § 12 odst. 1, § 15 odst. 2, § 23 odst. 3, § 41 odst. 1 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje

a)   technické požadavky na lodní výstroj,

b)   způsob posuzování shody lodní výstroje,

c)   podmínky a pravidla pro vypracování EU prohlášení o shodě a pro umisťování značky shody,

d)   podrobnosti k činnostem hospodářských subjektů a oznámených subjektů a

e)   formální nedostatky, jejichž neodstranění umožňuje orgánu dozoru rozhodnout o přijetí příslušných ochranných opatření.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Výrobek určený k posuzování shody
§ 3 - Technické požadavky a posuzování shody
§ 4 - Doba uchovávání technické dokumentace
§ 5 - Informační, kontaktní a identifikační údaje a bezpečnostní informace přikládané k výrobku
§ 6 - Doba identifikace hospodářských subjektů
§ 7 - EU prohlášení o shodě
§ 8 - Pravidla pro umisťování značky shody
§ 9 - Formální nedostatky
§ 10 - Požadavky na oznámené subjekty
§ 11 - Přechodné ustanovení
§ 12 - Zrušovací ustanovení
§ 13 - Účinnost
Příloha č. 1 - POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY
Příloha č. 2 - ZNAČKA SHODY
Zavřít
MENU