337/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.

Částka: 132 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 18. října 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 5. října 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
337

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 5. října 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy,
o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb.,
kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě,
ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.        Vláda nařizuje podle § 100 odst. 1, § 112 odst. 2 a § 117 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o minimální mzdě,
o nejnižších úrovních zaručené mzdy,
o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU