327/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.

Částka: 127 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 7. října 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. září 2016 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU