323/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 126 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. října 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. září 2016 Nabývá účinnosti: 18. října 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
323

ZÁKON
ze dne 6. září 2016,
kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství
a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o oběhu bankovek a mincí


Čl. I

        Zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 254/2012 Sb. a zákona č. 278/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 4 písmeno d) zní:

„d)   nestandardně poškozená je tuzemská bankovka,

1.   která je ohořelá nebo zetlelá,

2.   která je obarvená nebo odbarvená, nejde-li o nepatrné poškození nebránící dalšímu oběhu,

3.   která je poškozená hygienicky závadným materiálem,

4.   která je poškozena tak, že není možné ověřit její pravost,

5.   která je poškozená nástražným zařízením na ochranu proti krádeži,

6.   která se skládá z více než 2 částí,

7.   jejíž obrazec je nečitelný, deformovaný, proděravělý v důsledku úředního znehodnocení nebo úředně přetištěný nápisem,

8.   jejíž plocha je menší nebo rovna 50 %, nebo

9.   které chybí celý horní nebo spodní okraj,“.

        2.  V § 2 odst. 5 písmeno c) zní:

„c)   nestandardně poškozená je tuzemská mince,

1.   která je nastřižená,

2.   která je vyrobená z více částí, jejíž jednotlivé části jsou odděleny,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o oběhu bankovek a mincí
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna krizového zákona
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna trestního zákoníku
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘECHODNÉ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. IV - Přechodné ustanovení
Čl. V - Zrušovací ustanovení
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU