308/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 120 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. září 2016 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 16. září 2016 Nabývá účinnosti: 28. září 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU