271/2016 Sb.Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2016 sp. zn. Pl. ÚS 18/15 ve věci návrhu na zrušení § 4 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 105 Druh předpisu: Nález
Rozeslána dne: 29. srpna 2016 Autor předpisu: Ústavní soud
Přijato: 28. června 2016 Nabývá účinnosti: 29. srpna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU