269/2016 Sb.Vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka

Částka: 104 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. srpna 2016 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 16. srpna 2016 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 458/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
269

VYHLÁŠKA
ze dne 16. srpna 2016
o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka


        Ministerstvo financí stanoví podle § 19 odst. 3 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb:


§ 1

Způsob tvorby podpisového kódu poplatníka

        (1)  Podpisový kód poplatníka je tvořen podepsaným otiskem řetězce údajů o evidované tržbě a vyjádřen v kódování Base64 podle části A přílohy k této vyhlášce.

        (2)  Řetězcem údajů o evidované tržbě je posloupnost vybraných údajů o evidované tržbě uvedených v kódování UTF-8 podle části A přílohy k této vyhlášce ve tvaru, ve kterém jsou zasílány datovou zprávou, a oddělených svislým oddělovačem, kterým je znak s dekadickým kódem 124 v kódování Unicode podle části A přílohy k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Způsob tvorby podpisového kódu poplatníka
§ 2 - Způsob tvorby bezpečnostního kódu poplatníka
§ 3 - Účinnost
Příloha - Část A - Kódování Část B - Kryptografické hashovací funkce Část C - Podpisové schéma
Zavřít
MENU