266/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)

Částka: 103 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 19. srpna 2016 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 8. srpna 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 79/2022 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
266

VYHLÁŠKA
ze dne 8. srpna 2016,
kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb.,
o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny
a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny
a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie
(vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)        Energetický regulační úřad stanoví podle § 53 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


Čl. I

        Čl. I. bod 3. části Výrobny elektřiny přílohy k vyhlášce č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech), zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU