250/2016 Sb.Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Částka: 098 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. srpna 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. července 2016 Nabývá účinnosti: 1. července 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU