247/2016 Sb.Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

Částka: 096 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. července 2016 Autor předpisu: Český statistický úřad
Přijato: 25. července 2016 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 498/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
247

SDĚLENÍ
Českého statistického úřadu

ze dne 25. července 2016
o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků


        Český statistický úřad podle § 70 odst. 2 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, a nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, oznamuje, že s účinností od 1. srpna 2016 byl stanoven Seznam vybraného zboží a doplňkových statistických znaků.

        Seznam vybraného zboží a doplňkových statistických znaků, který obsahuje doplňkové dvoumístné číselné statistické znaky vybraného zboží, navazuje na Seznam sledovaných druhů zboží, uvedený v příloze č. 2 vyhlášky č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů, a plně jej nahrazuje.

. . .

Obsah předpisu:
Příloha - SEZNAMU VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ
Zavřít
MENU