245/2016 Sb.Vyhláška k provedení některých ustanovení celního zákona

Částka: 096 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. července 2016 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 13. července 2016 Nabývá účinnosti: 29. července 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
245

VYHLÁŠKA
ze dne 13. července 2016
k provedení některých ustanovení celního zákona


        Ministerstvo financí stanoví podle § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:


§ 1

Doplňující náležitosti celního prohlášení
pro celní, daňové a statistické účely

        Doplňující náležitosti celního prohlášení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) pro celní, daňové a statistické účely jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 2

Náležitosti a vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit
podle mezinárodní smlouvy

        Náležitosti a vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 3

Náležitosti a vzor záruční listiny
a záručního dokladu pro zajištění cla
mimo celní režim tranzitu

        (1)  Náležitosti a vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu mimo celní režim tranzitu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.

        (2)  Náležitosti a vzor záručního dokladu pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu mimo celní režim tranzitu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

        (3)  Záruční doklad má rozměry 148 x 105 mm a je opatřen gravírovaným podtiskem v barvě žluté, znesnadňujícím padělání. Pro výrobu záručního dokladu se používá bílý bezdřevý papír o plošné hmotnosti nejméně 55 gr/m2. Záruční doklad obsahuje název nebo značku tiskárny, označení záručního dokladu a jedinečné evidenční číslo.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní, daňové a statistické účely
§ 2 - Náležitosti a vzor celního prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy
§ 3 - Náležitosti a vzor záruční listiny a záručního dokladu pro zajištění cla mimo celní režim tranzitu
§ 4 - Náležitosti a vzor záruční listiny pro účely zajištění cla celním zástupcem, který jedná na základě přímého zastoupení
§ 5 - Náležitosti a vzor osvědčení uživatele souborné jistoty
§ 6 - Náležitosti a vzor osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu
§ 7 - Paušální náklady řízení ve věci závazné informace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
§ 8 - Podmínky provádění celního řízení mimo prostor správce cla nebo celní prostor anebo mimo úřední hodiny správce cla pro veřejnost a způsob určení výše nákladů za toto provedení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Doplňující náležitosti celního prohlášení pro celní, daňové a statistické účely
Příloha č. 2 - Celní prohlášení pro osoby požívající výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy
Příloha č. 3 - Vzor záruční listiny pro zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu mimo celní režim tranzitu
Příloha č. 4 - Vzor záručního dokladu pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záručního dokladu mimo celního režimu tranzitu
Příloha č. 5 - Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla jednotlivou jistotou s použitím záruční listiny celním zástupcem, který jedná na základě přímého zastoupení
Příloha č. 6 - Vzor záruční listiny pro účely zajištění cla soubornou jistotou celním zástupcem, který jedná na základě přímého zastoupení
Příloha č. 7 - Vzor Osvědčení uživatele souborné jistoty pro jiné operace než celní režim tranzitu
Příloha č. 8 - Vzor Osvědčení dlužníka zproštěného povinnosti poskytnout jistotu pro jiné operace než celní režim tranzitu
Příloha č. 9 - Paušální náklady řízení ve věci závazné informace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
Zavřít
MENU