244/2016 Sb.Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Částka: 096 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. července 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 18. května 2016 Nabývá účinnosti: 29. července 2016
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 333/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
244

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. května 2016
k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky


        Vláda nařizuje podle § 70 odst. 2 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon:


§ 1

Okruh vykazovaných údajů a náležitosti dokladu pro statistické účely podle přímo použitelného předpisu Evropské unie

        Okruh vykazovaných údajů a náležitosti výkazu pro Intrastat jako dokladu pro vedení statistiky v oblasti obchodu se zbožím mezi Českou republikou a jinými státy Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) (dále jen „výkaz“) jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.


§ 2

Vzor dokladu pro statistické účely
v listinné podobě

        Vzor výkazu v listinné podobě je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Okruh vykazovaných údajů a náležitosti dokladu pro statistické účely podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
§ 2 - Vzor dokladu pro statistické účely v listinné podobě
§ 3 - Prahy pro vykazování údajů
§ 4 - Způsob vykazování opravených nebo chybějících údajů
§ 5 - Přechodné ustanovení
§ 6 - Účinnost
Příloha č. 1 - Okruh vykazovaných údajů ve výkazu a náležitosti výkazu
Příloha č. 2 - Vzor dokladu pro statistické účely v listinné podobě
Příloha č. 3 - Způsob dosažení prahů a prahy pro vykazování údajů
Příloha č. 4 - Způsob vykazování opravených nebo chybějících údajů
Zavřít
MENU