243/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

Částka: 095 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. července 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. července 2016 Nabývá účinnosti: 29. července 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU