224/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Částka: 088 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. července 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. června 2016 Nabývá účinnosti: 21. července 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU