224/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Částka: 088 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. července 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. června 2016 Nabývá účinnosti: 21. července 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
224

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. června 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání


        Vláda nařizuje podle § 271c odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 205/2015 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, se mění takto:

        1.  V příloze č. 1 se v položce 1.3 za slovo „hluboká“ vkládají slova „á 1 cm“.

        2.  V příloze č. 1 položka 1.8 zní:


  1.8 Poranění sliznic do 10 cm2 4 za každých dalších 10 cm2 připočítat 2 body

“.

        3.  V příloze č. 1 položka 1.10 a 1.11 zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU