214/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.

Částka: 082 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. července 2016 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 29. června 2016 Nabývá účinnosti: 15. července 2016
Platnost předpisu: Ano (od 1. února 2022 zrušen předpisem 417/2021 Sb.) Pozbývá platnosti: 1. února 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
214

VYHLÁŠKA
ze dne 29. června 2016,
kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb.,
kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích,
ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.        Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 79 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 62/2002 Sb.:


Čl. I

        V § 1 vyhlášky č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb., odstavec  2 zní:

        „(2)  Byl-li v řízení o přestupcích přibrán znalec, zvyšuje se paušální částka podle odstavce  1 o 2 500 Kč; byl-li přibrán znalec z oboru dopravy nebo oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie nebo toxikologie, zvyšuje se paušální částka podle odstavce  1 o 5  000 Kč. Bylo-li k podání znaleckého posudku přibráno více znalců, může paušální částka nákladů řízení po zvýšení podle tohoto odstavce činit nejvýše 10 000 Kč.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU