207/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.

Částka: 078 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. června 2016 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 8. června 2016 Nabývá účinnosti: 1. července 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
207

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. června 2016,
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb.,
o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit,
ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb.        Vláda nařizuje podle § 45a odst. 2 a § 45c odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:


Čl. I

        V nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č. 73/2016 Sb., se dosavadní příloha č. 451a označuje jako příloha č. 451b a doplňuje se příloha č. 451a, která zní:

Příloha č. 451a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Porta Bohemica
Příloha PDF (318 kB) “.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU