200/2016 Sb.Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015

Částka: 075 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 22. června 2016 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 9. června 2016 Nabývá účinnosti: 22. června 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
200

SDĚLENÍ
Energetického regulačního úřadu

ze dne 9. června 2016
o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu
a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2015


        Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu podle údajů ke dni 31. prosince 2015 předaných provozovateli soustav operátorovi trhu v České republice celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu, a celkovou spotřebu plynu v České republice v roce 2015:

. . .

Zavřít
MENU