195/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 072 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. června 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. května 2016 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
195

ZÁKON
ze dne 26. května 2016,
kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb.,
o účastnících odboje a odporu proti komunismu,
ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o účastnících odboje
a odporu proti komunismu


Čl. I

        Zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 318/2015 Sb., se mění takto:

        1.  V § 6 odst. 3 se za slovo „institucí“ vkládají slova „ ; ministerstvo vyrozumí žadatele o tom, že požádalo o odborné stanovisko. Po dobu opatřování stanovisek podle věty první lhůty týkající se provádění úkonů v řízení neběží“ a slova „věty druhé“ se nahrazují slovy „věty třetí“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státní službě
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU