187/2016 Sb.Zákon o dani z hazardních her

Částka: 071 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. června 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. května 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
187

ZÁKON
ze dne 26. května 2016
o dani z hazardních her


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

DAŇ


§ 1

Poplatník daně

        Poplatníkem daně z hazardních her je

a)   držitel základního povolení podle zákona upravujícího hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je takového povolení potřeba, nebo

b)   ohlašovatel hazardní hry nebo ten, kdo provozuje hazardní hru, k jejímuž provozování je potřeba ohlášení.


§ 2

Předmět daně

        (1)  Předmětem daně z hazardních her je provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry, pokud

a)   je k provozování této hry potřeba základní povolení podle zákona upravujícího hazardní hry, nebo

b)   tato hra má být podle zákona upravujícího hazardní hry ohlášena.

        (2)  V případě sdílené loterie se za provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry považuje rovněž přijímání vkladů ze sdílené herní jistiny a poskytování výher do sdílené herní jistiny.

        (3)  V případě hazardní hry provozované dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, při které účastník hazardní hry hraje proti jiné osobě, která se k účasti na hazardní hře registrovala nebo zaplatila vklad a která nemá bydliště na území České republiky, se za provozování hazardní hry na území České republiky pro účastníka hazardní hry považuje rovněž provozování pro tuto osobu.


§ 3

Základ daně

        (1)  Základem daně je součet dílčích základů daně, které tvoří částka, o kterou úhrn přijatých a nevrácených vkladů převyšuje úhrn vyplacených výher

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - DAŇ
§ 1 - Poplatník daně
§ 2 - Předmět daně
§ 3 - Základ daně
§ 4 - Sazba daně
§ 5 - Výpočet daně
§ 6 - Zdaňovací období
§ 7 - Rozpočtové určení daně
ČÁST DRUHÁ - SPRÁVA DANĚ
§ 8 - Poskytování informací
§ 9 - Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání
§ 10 - Poslední známá daň
§ 11 - Samovyměření a samodoměření daně
§ 12 - Doměření daně z moci úřední
§ 13 - Vztah k prekluzivním lhůtám
§ 14 - Převod výnosu daně
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 15  
Zavřít
MENU