151/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady

Částka: 058 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. května 2016 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 9. května 2016 Nabývá účinnosti: 1. července 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
151

VYHLÁŠKA
ze dne 9. května 2016,
kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb.,
kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 330/2011 Sb. a zákona č. 150/2016 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a způsob úhrady, se mění takto:

        1.  V názvu vyhlášky se za slovo „vězení“ vkládají slova „a využitím elektronického kontrolního systému“ a za slovo „způsob“ se vkládá slovo „jejich“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU