148/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 058 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. května 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. dubna 2016 Nabývá účinnosti: 1. června 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU