144/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 056 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. května 2016 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 22. dubna 2016 Nabývá účinnosti: 1. června 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
144

VYHLÁŠKA
ze dne 22. dubna 2016,
kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení
s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 8a odst. 4, § 10 odst. 1 písm. c), § 11a odst. 2, § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 písm. d), § 16 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2, § 18 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 3 a 6, § 19a odst. 3 a § 20 odst. 1:


Čl. I

        Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění vyhlášky č. 267/2010 Sb., vyhlášky č. 398/2010 Sb. a vyhlášky č. 95/2014 Sb., se mění takto:

        1.  V názvu vyhlášky se slova „ , střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky“ nahrazují slovy „a střeliva“.

        2.  Úvodní věta vyhlášky zní:

        „Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 24 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 148/2010 Sb. a zákona č. 206/2015 Sb., k provedení § 6 odst. 1, § 7 a 8, § 8a odst. 4, § 10 odst. 1 písm. c), § 11a odst. 2, § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 písm. d), § 16 odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2, § 18 odst. 3 písm. a), § 19 odst. 3 a 6, § 19a odst. 3 a § 20 odst. 1:“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Závěrečné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU