133/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

Částka: 050 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. dubna 2016 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 20. dubna 2016 Nabývá účinnosti: 25. dubna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
133

VYHLÁŠKA
ze dne 20. dubna 2016,
kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel
a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích
(vyhláška o technických silničních kontrolách)        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb. a zákona č. 48/2016 Sb., k provedení § 6b odst. 6 zákona o silničním provozu:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU