129/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. dubna 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. dubna 2016 Nabývá účinnosti: 10. května 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU